Politica de confidențialitate

Suntem foarte bucuroși de interesul dvs. pentru compania noastră. Protecția datelor este deosebit de importantă pentru conducerea ELAR GmbH. Utilizarea site-urilor ELAR GmbH este în general posibilă fără furnizarea de date personale. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru, ar putea fi necesară prelucrarea datelor personale. În cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară și nu există o bază legală pentru această prelucrare, vom solicita în mod general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de email sau numărul de telefon al unei persoane vizate, are întotdeauna loc în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice privind protecția datelor aplicabile ELAR GmbH. Prin intermediul acestei declarații de confidențialitate, compania noastră își propune să informeze publicul cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor personale pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate despre drepturile lor prin intermediul acestei declarații de confidențialitate.

ELAR GmbH, în calitate de operator responsabil cu prelucrarea, a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmiterile de date pe internet pot prezenta lacune de securitate, astfel că nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date personale prin alte mijloace, de exemplu, telefonic.

1. Definiții

Politica de confidențialitate a ELAR GmbH se bazează pe termenii utilizați de legislatorul european la emiterea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate urmărește să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil terminologia utilizată în această politică de confidențialitate.

În această politică de confidențialitate, folosim următorii termeni:

a) Date personale
Datele personale se referă la orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane.

b) Persoană vizată
O persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt prelucrate de către operatorul responsabil cu prelucrarea.

c) Prelucrare
Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale, fie automatizată sau nu. Acest lucru include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor personale.

d) Restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

e) Profilare
Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automatizată a datelor personale care implică utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte legate de performanța acestei persoane la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcările ei.

f) Pseudonimizare
Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor personale într-un mod în care datele nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate specifice fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator
Operator se referă la persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor personale. Dacă scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt determinate de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre, operatorul poate fi desemnat sau criteriile specifice pentru desemnarea lor pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre.

h) Procesator
Procesator se referă la persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele operatorului.

i) Destinatar
Destinatar se referă la persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia i se dezvăluie datele personale, fie că este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date personale în contextul unei anchete specifice în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul statelor membre nu vor fi considerate destinatari.

j) Terță parte
Terță parte se referă la persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau organismul în afara persoanei vizate, operatorului, procesatorului și persoanelor care, sub autoritatea directă a operatorului sau a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze datele personale.

k) Consimțământ
Consimțământul se referă la orice indicație liberă, specifică, informată și neechivocă a dorinței persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul cu privire la prelucrarea datelor personale referitoare la ea în scopuri particulare.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor prevederi de natură privind protecția datelor este:

ELAR GmbH
Leonhard-Deininger-Straße 27
93073 Neutraubling
Germania
Email: info@elar-co.de
Website: www.elar-co.de

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului pentru prelucrarea datelor este:

Doamna Laura Alesi
ELAR GmbH
Leonhard-Deininger-Straße 27
93073 Neutraubling
Germania
Telefon: 094 / 036 929 010
Email: datenschutz@elar-co.de
Website: www.elar-co.de
Orice persoană vizată poate contacta responsabilul nostru cu protecția datelor direct în orice moment cu întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

4. Cookies

Site-urile web ale ELAR GmbH utilizează cookies. Cookies-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere folosesc cookies-uri. Multe cookies-uri conțin un identificator unic numit ID de cookie. ID-ul cookie-ului este un șir de caractere care permite site-urilor web și serverelor să fie asociate cu browserul de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care pot conține diferite cookies-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat din nou prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookies-urilor, ELAR GmbH poate furniza utilizatorilor acestui site web servicii mai prietenoase cu utilizatorul, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-ului. Cookies-urile ne permit să optimizăm informațiile și ofertele de pe site-ul nostru în beneficiul utilizatorului. După cum am menționat mai devreme, cookies-urile ne ajută să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestui recunoaștere este să faciliteze utilizatorilor utilizarea site-ului nostru. De exemplu, un utilizator al unui site web care utilizează cookies-uri nu trebuie să introducă din nou datele de acces la fiecare vizită pe site deoarece această informație este preluată de site și stocată în cookie-ul sistemului informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește produsele pe care un client le-a plasat în coșul virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookies-urilor pe site-ul nostru în orice moment prin ajustarea setărilor browserului de internet utilizat și, astfel, poate obiecta în mod permanent la setarea cookies-urilor. În plus, cookies-urile deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookies-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

5. Colectarea de date și informații generale

Odată cu fiecare vizită pe site-ul web de către o persoană vizată sau un sistem automatizat, site-ul ELAR GmbH colectează o serie de date și informații generale, care sunt stocate în fișierele log ale serverului. Urmează datele care pot fi colectate: (1) tipurile și versiunile de browsere utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (denumit referrer), (4) subpaginile accesate de către un sistem de accesare pe site-ul nostru, (5) data și ora accesului la site, (6) adresa Protocolului de Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care servesc pentru prevenirea riscurilor în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

ELAR GmbH nu trage concluzii despre persoana vizată în momentul utilizării acestor date și informații generale. În schimb, aceste informații sunt necesare pentru (1) a livra conținutul site-ului nostru corect, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru și publicitatea sa, (3) pentru a asigura funcționarea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și tehnologia site-ului nostru și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Astfel, aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate statistic de către ELAR GmbH și analizate ulterior pentru a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, asigurând în cele din urmă un nivel optim de protecție pentru datele personale pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele log ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

6. Opțiuni de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web al ELAR GmbH conține, din motive legale, informații care permit o comunicare rapidă electronică cu compania noastră, inclusiv o adresă generală de e-mail pentru a facilita contactul direct cu noi. În cazul în care o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată vor fi stocate automat. Datele cu caracter personal transmise voluntar de o persoană vizată către responsabilul cu prelucrarea vor fi stocate în scopul procesării sau pentru a răspunde persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi divulgate terților.

7. Ștergerea și blocarea rutină a datelor cu caracter personal

Responsabilul cu prelucrarea va prelucra și stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate doar pentru perioada necesară atingerii scopului de stocare sau în conformitate cu prevederile directivei și reglementărilor europene sau ale altor legislații sau reguli aplicabile, la care este supus responsabilul cu prelucrarea.

În cazul în care scopul stocării nu mai este valabil sau expiră termenul de stocare prescris de către directivele și reglementările europene sau de către orice alt organism legislativ competent, datele cu caracter personal vor fi șterse sau blocate în mod rutină, în conformitate cu prevederile legale.

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare
Orice persoană vizată are dreptul, conform directivei și reglementărilor europene, să solicite de la responsabilul cu prelucrarea o confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează. Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept de confirmare, poate contacta oricând un reprezentant al responsabilului cu prelucrarea.

b) Dreptul la informații
Orice persoană vizată aflată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conform directivei și reglementărilor europene, să obțină de la responsabilul cu prelucrarea, gratuit, informații privind datele cu caracter personal stocate despre persoana respectivă și o copie a acestor informații. De asemenea, directivele și reglementările europene permit persoanei vizate să primească informații cu privire la următoarele:
• Scopurile prelucrării
• Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
• Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora au fost dezvăluite sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale
• Dacă este posibil, durata previzibilă pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade
• Dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care o vizează sau de a solicita restricționarea prelucrării din partea responsabilului, precum și dreptul de a se opune prelucrării
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
• Dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile despre sursa datelor
• Dreptul de a se opune deciziilor automate, inclusiv de creare a unui profil, conform Articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante cu privire la logica utilizată, precum și importanța și consecințele prevăzute ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

De asemenea, persoanei vizate îi este garantat dreptul de a obține informații cu privire la transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În cazul în care acest lucru se aplică, persoanei vizate îi este garantat dreptul de a primi informații cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer. Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept de a primi informații, poate contacta oricând un reprezentant al responsabilului cu prelucrarea.

c) Dreptul la rectificare
Orice persoană vizată aflată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conform directivei și reglementărilor europene, să solicite corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, persoanei vizate îi este garantat dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, având în vedere scopurile prelucrării, inclusiv prin prezentarea unei declarații suplimentare. Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept de rectificare, poate contacta oricând un reprezentant al responsabilului cu prelucrarea.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Orice persoană vizată aflată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conform directivei și reglementărilor europene, să solicite responsabilului să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc, în cazul în care una dintre următoarele motive este aplicabilă și prelucrarea nu este necesară:
• Datele cu caracter personal au fost colectate în scopuri pentru care nu mai sunt necesare sau au fost prelucrate în alt mod
• Persoana vizată își retrage consimțământul, pe care se baza prelucrarea în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau Articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare
• Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu Articolul 21 alineatul (1) din RGPD, iar nu există motive legitime imperioase pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu Articolul 21 alineatul (2) din RGPD
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
• Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul statelor membre la care este supus responsabilul
• Datele cu caracter personal au fost colectate în cadrul oferirii de servicii ale societății informaționale conform Articolul 8 alineatul (1) din GDPR

Dacă unul dintre motivele de mai sus este aplicabil și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate la ELAR GmbH, poate contacta oricând un reprezentant al responsabilului cu prelucrarea. Reprezentantul ELAR GmbH va asigura că solicitarea de ștergere este pusă în aplicare fără întârziere.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost dezvăluite public de către ELAR GmbH și compania noastră este obligată în calitate de responsabil conform Articolului 17 alineatul (1) din RGPD să șteargă datele cu caracter personal, ELAR GmbH va lua măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți responsabili de prelucrare care procesează datele cu caracter personal dezvăluite că persoana vizată a solicitat ștergerea oricăror legături către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor acestor date cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării
Orice persoană vizată aflată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conform directivei și reglementărilor europene, să solicite responsabilului restricționarea prelucrării, dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită:
• Persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care permite responsabilului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal
• Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestor date
• Responsabilul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru a-și exercita, a-și apăra sau a-și face valabile drepturile în instanță
• Persoana vizată a depus obiecții în conformitate cu Articolul 21 alineatul (1) din RGPD, iar nu s-a stabilit dacă motivele legitime ale responsabilului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și persoana vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la ELAR GmbH, poate contacta oricând un reprezentant al responsabilului cu prelucrarea. Reprezentantul ELAR GmbH va asigura restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, așa cum a fost acordat de legislatorul european, să primească datele cu caracter personal referitoare la ea, pe care le-a furnizat unui responsabil de prelucrare, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de către mașini. De asemenea, au dreptul să transmită aceste date către un alt responsabil de prelucrare fără împiedicare din partea responsabilului de prelucrare original, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ conform Articolului 6(1)(a) din GDPR sau Articolul 9(2)(a) din GDPR, sau pe un contract conform Articolului 6(1)(b) din GDPR, și prelucrarea este realizată prin mijloace automate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității publice care a fost conferită responsabilului de prelucrare.

În plus, în exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor conform Articolului 20(1) din GDPR, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un responsabil de prelucrare la altul, dacă acest lucru este tehnic fezabil și dacă nu afectează negativ drepturile și libertățile altora.

Pentru a exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta orice angajat al ELAR GmbH.

g) Dreptul la Obiecție
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, așa cum a fost acordat de legislatorul european, să se opună în orice moment, din motive legate de situația lor particulară, prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la ei, care se bazează pe Articolul 6(1)(e) sau (f) din GDPR, inclusiv profilarea pe baza acestor prevederi.

ELAR GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau în cazul în care prelucrarea servește la stabilirea, exercitarea sau apărarea de pretenții legale.

În cazul în care ELAR GmbH prelucrează datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la ei în scopul acestui marketing, inclusiv profilarea, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune prelucrării de către ELAR GmbH în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scopuri de marketing.

De asemenea, persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la ei, efectuate de ELAR GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform Articolului 89(1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.

Pentru a exercita dreptul la obiecție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al ELAR GmbH sau alt angajat. Persoana vizată are, de asemenea, libertatea de a-și exercita dreptul de obiecție în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a ține cont de Directiva 2002/58/CE, prin mijloace automate, utilizând specificații tehnice.

h) Luarea Deciziilor Individuale Automatizate, Inclusiv Profilarea
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, așa cum a fost acordat de legislatorul european, să nu fie supusă unei decizii luate exclusiv pe baza prelucrării automate, inclusiv profilare, care produce efecte juridice cu privire la ei sau îi afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un responsabil de prelucrare, sau (2) este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre cărora responsabilul de prelucrare este supus și care conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un responsabil de prelucrare, sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, ELAR GmbH va implementa măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea responsabilului de prelucrare, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru a exercita drepturile referitoare la luarea deciziilor individuale automate, inclusiv profilarea, persoana vizată poate contacta orice angajat al responsabilului de prelucrare.

i) Dreptul de a Retrage Consimțământul pentru Protecția Datelor
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, așa cum a fost acordat de legislatorul european, să retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Pentru a exercita dreptul de a retrage consimțământul pentru protecția datelor, persoana vizată poate contacta orice angajat al responsabilului de prelucrare de date.

9. Protecția datelor cu caracter personal în cadrul cererilor de angajare și în procesul de recrutare

Responsabilul de prelucrare colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul gestionării procesului de recrutare. Prelucrarea poate fi efectuată și prin mijloace electronice. Aceasta este cazul în special atunci când un solicitant transmite documentele relevante de candidatură pe cale electronică, de exemplu, prin e-mail sau printr-un formular web disponibil pe site-ul web al responsabilului de prelucrare. În cazul în care responsabilul de prelucrare încheie un contract de angajare cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul gestionării relației de angajare, în conformitate cu prevederile legale. Dacă responsabilul de prelucrare nu încheie un contract de angajare cu solicitantul, documentele de candidatură vor fi șterse automat după șase luni de la comunicarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care există alte interese legitime ale responsabilului de prelucrare care se opun ștergerii. Un alt interes legitim în acest sens poate fi, de exemplu, o obligație de probă în cadrul unui proces în conformitate cu Legea Generală privind Egalitatea de Tratare (AGG).

10. Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", fișiere de text stocate în browser care permit analizarea utilizării site-ului de către utilizator. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. În cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site, adresa IP a utilizatorului va fi prescurtată în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transferată către un server Google din SUA și prescurtată acolo. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-urilor, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-urilor și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și de utilizarea internetului către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de browser-ul utilizatorului în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google. Pentru mai multe informații cu privire la termenii și condițiile de utilizare și protecția datelor de la Google, accesați: http://www.google.com/analytics/terms/de.html sau https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Web Fonts

Acest site utilizează Google Web Fonts pentru afișarea unitară a fonturilor, furnizate de Google. La încărcarea unei pagini, browser-ul dvs. încarcă fonturile web necesare în cache pentru a afișa corect textele și fonturile. În acest scop, browser-ul pe care îl utilizați trebuie să stabilească o conexiune către serverele Google. Astfel, Google obține informații că site-ul nostru a fost accesat prin adresa dvs. IP. Utilizarea Google Web Fonts are loc în interesul afișării unitare și atracti pentru ofertele noastre online. Aceasta reprezintă un interes legitim în conformitate cu Articolul 6(1)(f) din GDPR. Dacă browser-ul dvs. nu acceptă Google Web Fonts, un font standard va fi utilizat de către computerul dvs. Pentru mai multe informații despre Google Web Fonts, accesați: https://developers.google.com/fonts/faq și politica de confidențialitate a Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Baza legală a prelucrării

Articolul 6 alineatul (1) litera a din RGPD servește ca temei legal pentru prelucrările în cazul cărora obținem consimțământ pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, cum ar fi cazul prelucrărilor necesare pentru livrarea de bunuri sau prestarea altor servicii sau contra-prestații, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera b din RGPD. Același lucru este valabil și pentru prelucrările necesare pentru efectuarea de măsuri precontractuale, de exemplu, în cazurile în care sunt făcute cereri referitoare la produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera c din RGPD. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acest lucru ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator al întreprinderii noastre ar fi rănit și ulterior ar trebui să i se comunice numele, vârsta, datele de asigurare medicală sau alte informații vitale unui medic, unui spital sau altor terțe părți. În acest caz, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera d din RGPD. În cele din urmă, prelucrările pot fi justificate de articolul 6 alineatul (1) litera f din RGPD. Pe acest temei se bazează prelucrări care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate anterior, atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, cu condiția să nu prevaleze interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate. Aceste prelucrări sunt permise, în special, pentru că au fost menționate expres de către legislatorul european. Acesta a considerat că ar putea exista un interes legitim dacă persoana vizată este clientul responsabilului de prelucrare (Considerentul 47 alineatul (2) din GDPR).

12. Interese legitime urmărite de responsabilul de prelucrare sau de un terț

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f din RGPD, interesul nostru legitim este să desfășurăm activitatea noastră în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

13. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod rutină, cu excepția cazului în care ele mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru pregătirea acestuia.

14. Prevederi legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale ne-furnizării acestor date

Vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este, în anumite cazuri, o cerință legală (de exemplu, reguli fiscale) sau poate rezulta și din dispozițiile contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care apoi trebuie să fie prelucrate de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Neprezentarea datelor cu caracter personal ar avea ca rezultat imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată. Înainte de a furniza datele cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana vizată în mod individual dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele ne-furnizării acestor date cu caracter personal.

15. Existenta luării de decizii automate

Ca o companie responsabilă, renunțăm la luarea deciziilor automate sau la profilare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU CANDIDAȚII LA ANGAJARE

Ne bucurăm că sunteți interesat/interesată de noi și că ați aplicat sau intenționați să aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre. Mai jos, vă oferim informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul procesului de recrutare.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor?

Aceste instrucțiuni se aplică prelucrării datelor de către:

ELAR GmbH
Leonhard-Deininger-Straße 27
93073 Neutraubling
Germania
info@elar-co.de

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la datenschutz@elar-co.de

ELAR GmbH
Leonhard-Deininger-Straße 27
93073 Neutraubling
Germania

2. Ce date sunt prelucrate de noi? Și în ce scopuri?

Prelucrăm datele pe care ni le-ați furnizat în contextul candidaturii dvs. pentru a evalua potrivirea dvs. pentru post și a efectua procesul de recrutare.

3. Pe ce temei legal se bazează aceasta?

Temelia legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul acestui proces de recrutare este în primul rând Art. 26 din noul BDSG în versiunea aplicabilă de la 25.05.2018. În conformitate cu aceasta, prelucrarea datelor este permisă în cazul în care este necesară în contextul luării deciziei privind încheierea unui contract de angajare.

Dacă datele ar putea fi necesare în viitor pentru apărarea unor drepturi legale după încheierea procesului de recrutare, prelucrarea poate fi efectuată pe baza prevederilor Art. 6 din DSGVO, în special pentru a apăra interese legitime în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. f) din DSGVO. Interesul nostru constă în afirmarea sau apărarea unor pretenții legale.

4. Cât timp vor fi stocate datele?

Datele candidaților vor fi șterse după 6 luni în cazul în care candidatura este respinsă. În cazul în care ați dat acordul pentru stocarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal, vom introduce datele dvs. în baza noastră de date pentru candidați. Datele vor fi șterse din baza de date după doi ani.

Dacă sunteți selectat/selectată pentru un post în cadrul procesului de recrutare, datele dvs. vor fi stocate pe termen nelimitat pentru a desfășura relația contractuală.

5. Cui sunt transmise datele?

Datele dvs. de candidat sunt revizuite de către noi după primirea candidaturii, iar mai apoi se stabilește următorul proces. În cadrul companiei noastre, doar persoanele care au nevoie de aceste date pentru desfășurarea corectă a procesului de recrutare au acces la ele.

6. Unde sunt prelucrate datele?

Datele sunt prelucrate exclusiv în Germania.

7. Drepturile dvs. ca "persoană vizată"

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm referitoare la dvs. În cazul în care solicitarea de informații nu este efectuată în scris, vă rugăm să înțelegeți că putem solicita dovezi care să ateste că sunteți persoana în numele căreia ați efectuat cererea. De asemenea, aveți dreptul la rectificare sau ștergere sau la restricționarea prelucrării, în măsura în care aceste drepturi vă sunt acordate de lege. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în conformitate cu prevederile legale. Același lucru se aplică și dreptului la portabilitatea datelor conform Art. 7 alin. 3 din DSGVO. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment. Aceasta va avea ca efect că nu vom mai continua prelucrarea datelor care se baza pe acest consimțământ pentru viitor.

8. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi către o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

9. Instrucțiuni de protecția datelor

Puteți găsi instrucțiuni de protecția datelor suplimentare și detaliate pe pagina noastră de internet la adresa: https://www.elar-co.com/privacy-policy/

Utilizăm module cookie pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea noastră de module cookie.
ro_RORO